Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /www/doc/www.kpmk.eu/www/libraries/joomla/string/string.php on line 28

Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.input_encoding is deprecated in /www/doc/www.kpmk.eu/www/libraries/joomla/string/string.php on line 29

Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.output_encoding is deprecated in /www/doc/www.kpmk.eu/www/libraries/joomla/string/string.php on line 30

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/doc/www.kpmk.eu/www/libraries/joomla/string/string.php:28) in /www/doc/www.kpmk.eu/www/plugins/system/jat3/jat3/core/parameter.php on line 107
Knihovna pražské metropolitní kapituly

Členové pražské metropolitní kapituly ve 20. a 21. století

První zde uvedené datum je den jejich instalace, kdy se stali plnoprávnými členy metropolitní kapituly. Druhý údaj označuje den, kdy jejich aktivní členství v kapitule skončilo, zpravidla den úmrtí nebo rezignace, u diecézních biskupů den, kdy převzali péči o svěřenou diecézi. Biskupové jsou zde hned za číslem označeni křížkem. 

Register to read more...

Dožitý věk členů pražské metropolitní kapituly v 19., 20. a 21. století

Přehled zemřelých členů pražské metropolitní kapituly uspořádaný v chronologickém pořadí jejich úmrtí, s připojenou tabulkou počtu osob dožitého věku.

Register to read more...

Seznam biskupů ve svatovítské kapitule

Podle záznamů v historických dokumentech se podařilo sestavit seznam členů pražské svatovítské kapituly, kteří byli titulárními biskupy (episcopi titulares - suffraganei, auxiliares) v době po skončení 140 let trvající (1421-1561) sedisvakance pražské arcidiecéze. Seznam jejich jmen, sestavený až do roku 1920 ThDr. Antonínem Podlahou,[1] se podařilo částečně doplnit dohledanými údaji a dovést až do současné doby.

Register to read more...

Seznamy členů svatovítské kapituly a jejich prameny

          Nejstarší dnes dostupný seznam členů svatovítské kapituly uspořádal kanovník této kapituly Václav František Coelestinus a Blumenberg a nazval ho: „Katalogos seu successio episcoporum, archiepiscoporum, canonicorum, praelatorum Pragensium in Regno Boëmiae ... usque ad annum 1665 moderni temporis diligenter collectus et Eminentissimo et Reverendissimo Domino Ernesto Adalberto S. R. E. presbytero cardinali ab Harrach archiepiscopo Pragensi oblatus.“ Tento seznam, obsahující často pouze jména, nebyl vydán tiskem  - je uložen v kapitulním archivu jako Cod. LXXVI.

Register to read more...

Seznam proboštů a děkanů svatovítské kapituly

 Podle záznamů v historických dokumentech se podařilo sestavit pořadí proboštů a děkanů pražské svatovítské kapituly. Souvislá řada kompletních funkčních období proboštů začíná v roce 1140 a řada děkanů v roce 1142. Oba tyto seznamy jmen až do roku 1907 vydal tiskem ThDr. Antonín Podlaha.[1] Jejich pokračování se podařilo dohledat a doplnit až do současné doby.

Register to read more...